TestHuset
TestHuset.dk | Professionel softwaretest og kvalitetssikringTestHusetKonsulentCenterKompetenceCenterTestCenterJobKontakt
Velkommen til TestHuset
inderside_16.gif
Kursusoversigt

Kursusoversigt

Kursuskalender

Karrierevej

Kursusbestilling

Praktiske informationer

Kundereferencer

Undervisere

Skræddersyede kurser

Betalingsbetingelser

Kontakt

Kursusoversigt


Eksamineret tester

Eksamineret tester et basis kursus i softwaretest. Det giver deltageren en professionel og effektiv tilgang til softwaretest. Kurset er for testere der har mindre erfaring, og ingen andre testcertificeringer har. Læs mere her


Grundlæggende SQL for testere

Testerens rolle udvikler sig i disse år og især i agil udvikling forventes det, at testeren kan - og vil - bidrage mere på den tekniske side end tidligere. SQL er et vigtigt værktøj for testeren og et skridt i den tekniske retning. Læs mere her


Certified Agile Tester

Agil test skiller sig ud, ligesom Certified Agile Tester-kurset gør det. Kurset fokuserer på de vigtigste elementer i agile projekter, nemlig aktørerne. I løbet af kurset, vil du opnå alle de nødvendige kompetencer der skal til for at få succes med test i dine agile projekter.

Teori om det agile testmanifest, regelsæt, processer og metoder er afgørende for at forstå den agile metode - men CAT strækker sig længere. Nøglen til succes i agile projekter afhænger meget af, hvor gode aktørernes samarbejds- og selvledelsesevner er. Læs mere her


Grundlæggende test – kom godt i gang

Som tester er der mange termer, teknikker og metoder at forholde sig til. Og hvis du synes, det er lidt for voldsomt at kaste dig direkte ud i ISTQBs Foundation certificerings-kursus, så er dette kursus lige noget for dig. Kurset giver dig den grundlæggende introduktion til test af software. Du vil få et overblik over test fra start til slut i et projekt, lære de rigtige begreber og træne i at udvikle effektive testcases.  Kort sagt, efter dette kursus kan du som tester bidrage effektivt til dit testprojekt. Kurset er desuden en god forberedelse til at tage ISTQB Foundation certificeringskursus. Læs mere her


ISTQB Advanced Test Analyst (Nyt pensum)

Testhusets KompetenceCenter giver dig nu mulighed for at blive certificeret Testanalytiker gennem et intensivt kursusforløb med en afsluttende international certificeringseksamen fra International Software Testing Qualifications Board (ISTQB).
En perfekt mulighed for at få dokumenteret din viden og dine færdigheder! Læs mere her


ISTQB Advanced Test Manager (Nyt pensum)

TestHusets KompetenceCenter giver dig nu mulighed for at blive certificeret testmanager gennem et intensivt kursusforløb med en afsluttende international certificeringseksamen fra International Software Testing Qualifications Board. Læs mere her


ISTQB Foundation

Kurset forbereder dig til en eksamen i ISTQB Foundation, gennem en kombination af undervisning og hjemmeopgaver.
Du får undervejs en grundlæggende viden om de principper og planlægningsmetoder der er i testfaget, samt indsigt i de fælles termer, processer og teknikker der anvendes. Læs mere her


QC/ALM for testere

Testerens rolle er altafgørende for afdækning af risici i projekter. Testeren er med sine erfaringer, metoder og særlige egenskaber en vigtig brik i spillet 
om kortlægning, rapportering og opfølgning på produktets kvalitet og 
anvendelighed.

Det er formålet med dette kursus at deltageren med Quality Center som redskab opnår maksimal værdi af sin indsats som tester. Læs mere her


Risikobaseret test

Der er aldrig tid nok til test – uanset hvor meget tid du får, vil du aldrig kunne gennemføre en fuldt dækkende test. Så du har brug for at prioritere omfanget af din test. Risikobaseret test er et værktøj til denne vigtige prioritering. Læs mere her


Risikostyring

Dette kursus giver den testansvarlige en grundig indføring i risikostyring inden for testprojektet. Du får indblik i hvordan risici identificeres, analyseres og styres gennem hele projektforløbet med fokus på de risici, som skal håndteres af testprojektet.
Risk Management for testprojektet omfatter også risikobaseret test som teknik til planlægning og prioritering af testen. Læs mere her


Test Combat

At bidrage til testen i IT projekter kan i mange tilfælde sammenlignes med taktiske operationer i uvejsomt terræn. Målet
er kendt, men vejen dertil kan variere og nå at ændre sig meget over den tid, der er til rådighed. Den succesrige testorganisation må
derfor kunne forholde sig til planer der ikke holder, upræcist formulerede forventninger og prioritering af opgaver med
sekundært fokus. Disse egenskaber er ikke ulig, hvad der kræves af krisehåndteringsorganisationer der løser en taktisk
opgave. Læs mere her


Test i agile projekter

I et agilt projekt bliver der stillet nye faglige og personlige krav til
alle - også til testrollen – i forhold til, hvad der kræves i
traditionelle projekter. På dette kursus vil du få en grundlæggende
viden om de typiske problemstillinger ved test og kvalitetssikring på et
agilt projekt - og mulige løsninger på disse. Læs mere her


Testledelse

Vil du gerne vide hvordan du planlægger dit testprojekt, så du når målet til tiden? Får du aldrig tid nok til testen og har du svært ved at blive hørt af ledelsen?
Så er dette kursus for dig! På kurset får du værktøjskassen og ammunitionen til at nå dine mål. Læs mere her


Testteknikker

Der er aldrig tid nok til at teste alt det, du gerne vil teste – så du er nødt til at sikre, at den test, du får tid til at gennemføre, er så effektiv som mulig.

Testteknikker hjælper dig med at nedbryde testen til testcases og ud over at sikre dig en struktureret tilgang til arbejdet, så hjælper de dig med at gøre testen effektiv. Læs mere her


Usability test

Kurset har til formål at give deltagerne værktøjer til at planlægge og gennemføre brugervenlighedstest. Læs mere her


Usecasebaseret test

Use Cases er blevet mere populæse i forhold til at beskrive kravgrundlaget på baggrund af arbejdsgange. Kurset har derfor til formål, at give deltagerne de rigtige metoder, hvormed de kan omsætte usecases til testcases. Læs mere her


Er du i tvivl om, hvor du skal starte?

Find dit individuelle udgangspunkt i TestHusets uddannelsesmodel, så du herefter kan tilmelde dig det rette kursus.

pil_04.gif Hent TestHusets karrierevej her!


Andre spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon tlf. 44 979 979 eller via mailadressen kompetencecenter@testhuset.dk


inderside_46(1).gif