Konsulenter indenfor softwaretest

Vores konsulenter er i stand til at levere værdi til vores kunder ud fra en pragmatisk og professionel tilgang til dét at arbejde med softwaretest. Dette er baseret på teoretisk ballast kombineret med dokumenteret praktisk erfaring fra konkrete testprojekter.

TestHuset kan levere sparring og konsulenter indenfor softwaretest på flere niveauer, hvad enten der er behov for hjælp på det strategiske, taktiske eller operationelle niveau. Det kan være testmentorer, som kan hjælpe til med at få defineret og forankret testprocessen i testorganisationen, f.eks. ved hjælp af coaching og forandringsledelse. TestHuset kan ligeledes tilbyde erfarne testmanagere, som forstår at drive et testprojekt sikkert i mål ved hjælp af en risikobaseret tilgang til testen, samt inddragelse af både forretningen og IT-udviklingen.

Domæneviden og testfaglighed

Endelig tilbyder vi testkonsulenter med forretningsmæssig domæneviden og tekniske kompetencer fra mange forskellige brancher og sektorer. Konsulenterne kan ved hjælp af en kombination af indlært teori og gennemført praksis, eksekvere på hele testprocessen. Dette indebærer aktiviteter lige fra analyse af krav over design af testcases, manuel og automatiseret test til fejlhåndtering og rapportering.

Forskellige profiler indenfor softwaretest

Vi tilbyder også kunder at outsource hele testområdet til TestHuset. Fordelene ved dette er til at få øje på, da kunden herved vil få adgang til en bred vifte af kompetencer indenfor softwarete, som ikke ellers ville være økonomisk eller logistisk muligt selv at forankre i en intern testorganisation.

Så hvad enten kunden har behov for hjælp til at definere og drive hele testprocessen, eller måske blot har et behov for ekstra hænder til at teste i en afgrænset periode, så vil TestHusets erfarne konsulenter kunne hjælpe dem i mål, så de kan fokuserer på deres forretning og det som de er gode til.

Derfor vælger I en konsulent fra TestHuset

ikon 1 mindre

Certificerede

Vores konsulenter benytter best practice i Jeres specifikke kontekst.

ikon 2 mindre

Specialister

Vores konsulenter er specialister indenfor test og kvalitetssikring af software.

ikon 3 mindre

Nyeste viden

Konsulenter med den nyeste viden om metoder og teknologier.

Ikon 4 mindre

Én konsulet = hele TestHuset

Når I får én konsulent, får I også den samlede viden fra alle i TestHuset.

ikon 5 mindre

Løsningsorienteret

Pragmatiske løsninger på Jeres udfordringer, som løfter Jer der hvor I er.