Få et komplet testteam

Få besøg af et helt test team, som hjælper Jer med komplet testassistance til Jeres it-projekt.

Formål

Professionelt test team, med specialistkompetencer sammensat til det aktuelle programs/projekts situation og behov.

Hold assistance ved tidspres, manglende kompetencer eller ressourcer med henblik på effektivisering, risikominimering og imødegåelse af deadlines i en presset situation.

Kundeværdi
 • Mest mulig test under givne forhold og forudsætninger
 • Professionel og struktureret test
 • Professionel teststatus og rapportering til beslutningstagere
 • Genopretning af kontrol og effektivitet i kvalitetssikringen på nødlidende projekter
 • Sikring af sporbarhed og sammenhængende test- og fejlretningsproces
Aktiviteter
 • Introduktion til projektet og aktuel teststatus (herunder risikoafdækning)
 • Introduktion til systemfunktionalitet
 • Afdækning af nødvendige testindsatser – proces, værktøjer, risikoprioritering, sporbarhed, testtyper, roller/kompetencer
 • Bemanding af nødvendige testroller
 • Udførelse af aftale testområder og testtyper
 • Statusmøder og afrapportering
 • Rapportering til projektledelse med afdækning af kvalitet og risici