Struktureret softwaretester konsulent

Få en softwaretester konsulent fra TestHuset, som kan sikre en effektiv og struktureret tilgang til Jeres testaktiviteter.

Formål

Assistance i forbindelse med operationel eksekvering af testaktiviteter, primært med fokus på manuel eksekvering af testcases.

Kundeværdi

Assistance fra en Tester fra TestHuset sikrer en professionel og struktureret tilgang til testaktiviteterne. Dette giver et overblik over den nødvendige testdækning af systemet, der skal testes og synliggør systemets tilstand set ud fra et kvalitetsmæssigt perspektiv. En professionel og struktureret testtilgang har ligeledes den fordel, at det sikres, at tid og ressourcer bruges optimalt. Ved at vurdere de fundne fejl ud fra et kvalitativt – frem for et kvantitativt perspektiv sikres det, at testindsatsen giver mest mulig værdi for projektet og slutbrugerne.

Aktiviteter

Testerens opgaver består af:

  • Estimering af testindsats
  • Testanalyse af kravdokumentation (eksempelvis ud fra specifikationer eller usecases)
  • Testdesign af testcases ved hjælp af testteknikker
  • Testafvikling af testcases
  • Test automatisering – GUI (Black box)
  • Fejlrapportering