Operationel testkoordinator konsulent

Få en testkoordinator konsulent til Jeres projekt, som kan assisterer testmanageren med den daglige koordinering af testaktiviteterne i et projekt.

Formål

Assistance fra en Testkoordinator fra TestHuset sikrer en professionel og struktureret tilgang til testaktiviteterne. Testkoordinatoren assisterer testmanageren med den daglige koordinering af testaktiviteterne i et projekt. Testkoordinatoren kan også selv teste og er således operationel i sin tilgang.

Kundeværdi

En Testkoordinator kan blandt andet bruges i større projekter, hvor det er nødvendigt at koordinere mange testeres daglige arbejde. Således får testmanageren ro til at fokusere på den overordnede kvalitetsindsats samt rapportering og repræsentation overfor (projekt)ledelsen. Testkoordinatoren kan også støtte og hjælpe mindre erfarne testere eller slutbrugere fra forretningen i en brugertest, til at opnå den ønskede testdækning både i forhold til dybde og bredde.

Aktiviteter

Testkoordinatorens opgaver består af:

  • Eksekvering og opfølgning på testplan
  • Etablering af sporbarhed mellem krav, testcases og fejl
  • Support og støtte af mindre erfarne testere
  • Testafvikling
  • Reviews
  • Statusrapportering
  • Assisterende testmanagement