Professionelle testmanager konsulenter

Få en testmanager konsulent, som kan støtte op om Jeres testorganisation med en struktureret tilgang til test management.

 Formål

Assistance i forbindelse med testledelse og -styring af programmer og projekter.

Kundeværdi

Assistance fra en Testmanager fra TestHuset sikrer en professionel og struktureret tilgang til testaktiviteterne. Testmanageren sikrer et vedholdende fokus på det kvalitetsmæssige aspekt i et projekt. Testmanageren klæder (projekt)ledelsen på til at tage de rigtige beslutninger, med den kvalitative status på systemet/leverancen for øje. Testmanageren styrer testforløbet fra start til slut og bidrager således til at (projektet)ledelsen kan have sit fokus på at styre projektet frem for testindsatsen, som ofte kræver en del opmærksomhed.

Aktiviteter

Testmanagers opgaver består af:

  • Udarbejdelse af teststrategi
  • Udarbejdelse af testplan
  • Etablering og ledelse af testteam og testforløb
  • Koordinering og opfølgning på testforløb
  • Status og fremdriftsrapportering
  • Testafslutningsrapportering
  • Støtte og support af testere og test koordinatorer