Strategiske testmentor konsulenter

Få en testmentor konsulent, som kan sparre med Jeres testansvarlig, testmanagere og testere, på både strategisk og taktisk niveau.

 Formål

Assistance i forbindelse med strategisk og taktisk rådgivning og sparring for virksomheder og medarbejdere med ledelses- og styringsmæssige ansvar på test og kvalitetssikringsområdet.

Kundeværdi

Assistance fra en Testmentor fra TestHuset sikrer en professionel rådgivning inden for test og kvalitetssikring. En testmentor kan tilføre værdi på mange områder, hvad enten det er strategisk sparring med ledelsen, rådgivning i forbindelse med coaching af kundens nøglepersoner inden for testområdet eller test modenhedsmålinger. Testmentorer fra TestHuset drager fordel af deres mangeårige erfaring med test og kvalitetssikring, ofte fra flere forskellige brancher og forretningsområder. Dette giver kunden sikkerhed for en uvildig og objektiv rådgivning, som kan være en stor hjælp i beslutningsprocesser af stor betydning relateret til test og kvalitetssikring.

Aktiviteter

Testmentorens opgaver består af:

 • Fastlæggelse af virksomhedsmål og ambitioner inden for test
 • Opbygning af testorganisation/afdeling
 • Etablering af testpolitikker
 • Efteruddannelse af testere
 • Bemanding af testroller
 • Implementering, tilpasning og forbedring af test model, metode og processer
 • Rådgivning og vejledning af organisation/projekt under udviklingsforløbet
 • Kvalitetstjek af:
  • Teststrategi og testplaner
  • Tidsplaner og estimater
  • Bemanding, roller og ansvar
  • Testdesign og testcases
  • Testdokumentation
  • Målinger og metrikker til procesforbedringer
 • Rapportering