TestHuset
TestHuset.dk | Professionel softwaretest og kvalitetssikringTestHusetKonsulentCenterKompetenceCenterTestCenterJobKontakt
Velkommen til TestHuset
inderside_16.gif
TestCenter

· Ydelser

· Mobile Test Services

· Testmiljøer

· Infrastruktur

· Organisation

· Kompetencer

· Værktøjer

· Referencer

Kontakt

TestCenter - Test as a Service

Test as a Service - den fleksible testløsning!

TestHusets TestCenter giver adgang til en fuld skalérbar testorganisation, hvor vi stiller certificerede testkompetencer, processer, værktøjer og infrastruktur til rådighed for kunder, der ønsker at outsource store som små testopgaver. Vi kalder det Test as a Service!

 TC_logo_bullit.PNG
Ingen omkostninger til overkapacitet for sikring af perioder med spidsbelastning
 TC_logo_bullit.PNG
Intet ressourcespild ved pauser eller forsinkelser
 TC_logo_bullit.PNG
Direkte ad hoc-adgang til specialtestkompetencer, når opgaven fordrer det
 TC_logo_bullit.PNG
Omkostningsoptimeret adgang til værktøjslicenser

TC_Konceptet_lille.PNG


inderside_46(1).gif