TestHuset
TestHuset.dk | Professionel softwaretest og kvalitetssikringTestHusetKonsulentCenterKompetenceCenterTestCenterJobKontakt
inderside_16.gif
TestCenter

· Ydelser

· Mobile Test Services

· Testmiljøer

· Infrastruktur

· Organisation

· Kompetencer

· Værktøjer

· Referencer

Kontakt

TestCenter - organisation

Service organisation - fuld styring og kommunikation!

TestCenter ledes af en dedikeret servicemanager, som sikrer aftaleopfyldelse og optimal allokering af ressourcer og kompetencer i forhold til opgaven.

Den enkelte opgave tilknyttes altid en testkoordinator, som er kundens daglige opgavekontakt igennem hele forløbet.

Herudover vil den værktøjs- og metodeansvarlige sikre det testfaglige og værktøjsmæssige niveau samt, at standarder følges og forbedres.

De fysiske rammer er indrettet så kommunikation, information og viden kan flyde uhindret mellem teams og individer.

TC_Organisation_lille.PNG

inderside_46(1).gif