Professionelle test as a service ydelser

Vores serviceorienterede tilgang i TestHusets gør, at vores kunder får maksimal fleksibilitet i forhold til kompetencer, ressourceallokering og omkostninger.

Vi tager ansvaret for at løse større og mindre testopgaver – fra planlægning af opgaven til udførelse, rapportering og opfølgning. Dette er altid i tæt samarbejde med kunden og ud fra projektets aktuelle vilkår. Det kan være tests som kræver særlige og dybt specialiserede kompetencer, så som testautomatisering, performance-, browserkompatibilitet-, mobil- og brugervenlighedstest.

I andre situationer kan der i stedet være et behov for at få professionelle testere til at bistå forretningen med udarbejdelse af krav og afvikling af brugertest, eller bistå testorganisationen med at skrive og reviewe testcases, når der bare ikke er tid, ressourcer eller kompetencer til at udfører dette i kundens egen organisation.

Hjælper kunder på flere niveauer

Vi hjælper også kunder med services på et mere taktisk og strategisk niveau ved gennemførelser af Proof of Concept, rådgivning og sparring i forbindelse med anskaffelse og implementering af testværktøjer, review af teststrategier, -planer og udbudsmateriale.

Fleksibliletet og kundeværdi

Fleksibilitet og kundeværdi er nøgleordene, hvilket gør at vores kunder ikke skal tænke på om rette kompetence er til rådighed, om testerne sidder på standby ved forsinkelser i test-release eller om deres forretningsressourcer er tilgængelige, når der er meldt klar til test. Dette tager TestHuset sig af, så vores kunder kan bruge deres interne ressourcer og kompetencer til det de er bedst til.