Afvikling af testcases

Frigør Jeres egne ressourcer, ved at lade TestHuset klare afviklingen af Jeres testcases.

Formål

Afvikling og fejlrapportering af test ud fra etablerede testcases.

Systemtest, systemintegrationstest, udforskende test, end-to-end test, accepttest, = klar til testrapportering.

Kundeværdi
 • Hurtig afvikling af testcases
 • Professionel afvikling og fejlrapportering
 • Høj kvalitet i testafvikling
 • Nålestiks assistance i et presset projektforløb
Aktiviteter
 • Introduktion til projekt
 • Introduktion til testsets og testdata
 • Afvikling af testsets efter test managers anvisninger
 • Oprettelse af fejlrapporter:
  • Fejlbeskrivelse
  • Kategorisering efter test managers anvisning
  • Dokumentation
  • Genskabelsesanvisning
 • Overdragelse/status til test manager