Automatiseret build, deploy og udviklertest

Få hjælp med automatiseret build, deploy og udviklertest, så I kan levere hurtigere kode med højere kvalitet.

Formål

Etablering af proces, værktøjer og kompetence til fuldautomatisk build, deploy og udviklertest.

Udviklertests = unittest, modultest, installationstest, smoketest = Release klar til systemtest i testafdelingen.

Kundeværdi
 • Højere kvalitet i kode.
 • Eliminering af manuelle fejl i deploy proces.
 • Hurtigere release cyklus.
 • Adskillelse af fejlrettelse og nyudvikling.
 • Stabil kode og grundlag for automatisering af system- og forretnings flow test
Aktiviteter
 • Workshop til kortlægning af nuværende status, proces og scope for automatiseringen
 • Analyse og udarbejdelse af anbefalet framework:
  • Definition og sikring af Quality-gates
  • Konfigurationsstyring / versionskontrol
  • Valg af testautomatiseringsværktøj(er)
  • Installation af værktøj(er)
  • Automatisering af build og deploy
  • Automatisering af udvikler tests
  • Rapportering af fejl (udvikler)
  • Rapportering af status (ledelse)
  • Scoping af Proof of Concept (POC)
 • Gennemførelse af POC på anbefalet framework
 • Evaluering af POC
 • Tilpasning jf. evaluering
 • Etablering og dokumentation af samlet framework
 • Overdragelse – herunder brugeruddannelse