Automatiseret GUI-regressionstest

Få opsat en automatiseret GUI-regressionstest af TestHuset, så I sikre at ændringer i softwaren, ikke introducerer nye fejl.

Formål

Etablering af proces, værktøjer og kompetence til automatisk GUI-regressionstest.

Funktionstests = systemtest, systemintegrationstest og forretningsgangstest = klar til produktion.

Kundeværdi
 • Hurtigere testgennemløb
 • Frigørelse af manuelle testressourcer
 • Minimering af system regression
 • Hyppigere regressionstest
 • Højere kvalitet i udviklings- og forvaltningsproces, samt system
Aktiviteter
 • Workshop til kortlægning af automatiseringsparathed i kode, system og deploy-proces
 • Analyse og udarbejdelse af forslag til framework:
  • Definition og sikring af Quality-gates
  • Definition af proces for vedligeholdelse af testscripts
  • Etablering og strukturering af regressionstestsuite
  • Etablering af testmiljø og datagrundlag
  • Valg af testautomatiseringsværktøj(er)
  • Installation af værktøj(er)
  • Automatisering af testscripts
  • Schedulering og opsætning af workflow for testafvikling
  • Rapportering af fejl (udvikler)
  • Rapportering af status (ledelse)
 • Proof Of Concept (POC) på godkendt løsning
 • Evaluering af POC
 • Tilpasning jf. evaluering
 • Etablering og dokumentation af samlet framework
 • Overdragelse – herunder brugeruddannelse