Performancetest af Jeres it-løsning

Lad vores specialister klare Jeres performancetest af Jeres software. Vi laver alt fra analyse til rapportering og performance optimeringsinitiativer til løsningen.

Formål

Måling af svartider, throughput og blokeringer i applikation, middleware, netværk, arkitektur, database, firewall mv. Målingen giver viden om hvorvidt et system kan supportere det forventede antal brugere i det forventede brugsmønster, samt det maksimale load (samtidige brugere/handlinger) systemet kan håndtere.

Performancetest, loadtest, stresstest = klar til optimeringsinitiativer/klar til idriftsættelse

Kundeværdi
 • Specialistkompetence til udførelsen af opgaven
 • Afdækning af systemets performancerisiko
 • Identificerede flaskehalse
 • Effektiv gentagelse af performancetesten
 • Sparring ved fejlanalyse
Aktiviteter
 • Workshop til kortlægning af performancekvalitetsmål, arkitektur, dataflows, brugerscenarier, og målepunkter
 • Analyse og udarbejdelse af anbefalet testplan
  • Definition af performancekvalitetsmål
  • Afgræsning af peroformancetesten
  • Tids og aktivitetsplan
  • Opgave og ansvarsfordeling
  • Performancetestværktøj(er) til testen
  • Medtagne brugerscenarier
  • Fastsatte målepunkter til performancetesten
 • Etablering og verificering af testværktøj(er)
 • Etablering af tescases til performancetest
 • Automatisering af testscripts
 • Forberedelse af dataopsamling fra målepunkter
 • Koordinering og styring af testafviklingen
 • Opsamling og analyse af måledata
 • Udarbejdelse af udførlig tekniske testrapport, med management summary og anbefalinger
 • Gentest efter implementering af forbedringstiltag – inkl. fornyet testrapport