Implementering af testværktøjer

Få hjælp med implementering af testværktøjer i Jeres organisation. Ligegyldigt om det er open source testværktøjer eller kommercielle løsninger, så hjælper vi Jer med implementeringen af testværktøjet.

Formål

Strategisk, taktisk og operationel assistance ved valg og implementering af testværktøjer.

Kundeværdi
 • Ekspert rådgivning omkring valg af rette værktøj
 • Hjælp til etablering af businesscase for implementering
 • Etableret proces for afprøvning og udvælgelse af værktøj
Aktiviteter
 • Workshop til kortlægning af værktøjsbehov, krav og succeskriterier for valg af værktøj
 • Analyse og vurdering af relevante værktøjer:
  • 2-4 værktøjer vurderes og sammenlignes på målopfyldelse, succeskriterier og pris
  • Fordele og ulemper beskrives for hvert værktøj
  • Gennemgang af løsningsforslag
  • Udarbejdelse af input til businesscase og anbefaling af værktøjsvalg
 • Planlægning og gennemførelse af POC (Proof of Concept)
  • Definition af succeskriterier for POC
  • Definition af scope for POC
  • Installation og konfigurering af værktøj
  • Etablering af POC artefakter (testcases, scripts, rapporter mv)
  • Gennemførelse af POC
  • Udarbejdelse af POC rapport
  • Evaluering
 • Tilpasninger jf. evaluering
 • Godkendelse af værktøjsvalg
 • Indkøb og levering af licenser
 • Installation og konfigurering af endelig løsning
 • Undervisning af brugere
 • Dokumentation og overdragelse